Leren van festivals

Zomer in Nederland. Weinig zakelijke meetings en weinig beurzen. Wel veel festivals, waar we verrast worden en vermaak vaak is verpakt in aantrekkelijk format. Kan de zakelijke congresmarkt leren van festivals? Jazeker en dat moet ook

Als leverancier in de event-branche doen wij veel ervaring op. Niet alleen binnen ons vakgebied, maar ook in het afstemmen van ons aanbod op de kern van het evenement. We zien veel congressen en beurzen. Leuk om veel ervaring op te doen en wij delen onze ervaring ook graag.

Vanuit deze ervaring kijken we over verschillende vormen van bijeenkomsten heen. Van strak zakelijke events tot festivals en alles wat daar tussen zit.

Het valt op dat organisatoren van congressen en symposia het programma centraal stellen. Er wordt goed nagedacht over de content van het programma. Sprekers worden gekozen om een bijdrage te leveren aan het centrale thema. De opdrachtgever wil een boodschap overbrengen en dat dwingt de organisator bij het ontwikkelen van het programma.Joost de Zeeuw en Fons de Poel trokken in de laatste maanden de aandacht met de stelling dat het congressen en symposia aan betekenis mist. Al draai ik hier de boodschap van Joost en Fons wel even om.

Ik denk dat deze twee ervaren mensen gelijk hebben. Congressen en symposia krijgen maar al te vaak het karakter van een college. Urenlang worden zinnen door sprekers, inleiders, workshopleiders enzovoorts over de deelnemer uitgestort. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het merendeel van de deelnemers echt proberen om iets op te steken. Maar hoeveel blijft hangen?

Daar kunnen we iets leren van de veel lossere festivals. Er zijn veel festivals met een boodschap. Hoe dragen de organisatoren deze boodschap over op de bezoekers. Waar kan het zakelijke evenement leren van het festival?

Festivals zetten de beleving van de deelnemer centraal. Festivals benaderen op deze manier de ideale situatie waar een mens ontvankelijk is voor een boodschap:

a. Mensen zijn het meest ontvankelijk voor gedragsbeïnvloeding als ze uit hun routine zijn of worden gehaald.

b. Bij het communiceren van nieuwe ideeën of boodschappen is het van belang deze boodschappen herhaaldelijk over te brengen. Hierdoor worden ze overtuigender en effectiever.

c. Alle mensen benaderen met een algemene boodschap, is schieten met hagel en dat is weinig doeltreffend. Beter is een gerichte boodschap richten op een specifieke doelgroep. Spannender is om ook te segmenteren naar motivatie, mogelijkheid van veranderen of leefstijl bijvoorbeeld. Er zijn tal van manieren om doelgroepen te segmenteren.

Voor zakelijke evenementen kunnen we afleiden dat het beter werkt als we de brede mogelijkheden van communicatie gebruiken om een boodschap over te brengen. Niet de boodschap centraal zetten, maar vooral de beleving van de deelnemer centraal zetten om een boodschap over te kunnen brengen.

Een boodschap krijgt kracht als de ontvanger er zelf ook over wil vertellen. Net zoals we vertellen aan vrienden over het festival waar we geweest zijn.

Daarvoor is het zaak dat opdrachtgevers en organisatoren durven om de zakelijke deelnemer uit zijn/haar comfort zone te halen; verrassend te zijn, een kernboodschap op vele manieren aan te bieden, de bezoekersgroep te segmenteren en vooral de ontvankelijkheid van de bezoeker te openen.

Onze vaste klanten nemen ons op basis van deze ervaring vaak op in de planvormingsfase. Daar bouwen we mee aan het concept en geven we advies over het toevoegen van beleving aan events.

Brainstormen? 06-42514242.

2017-06-22T11:02:26+01:00 15 mei|